LP-ung Grupp

Om oss

LP-Ung arbetar drog- och alkohol förebyggande i ungdomsvärlden.

Tillsammans och med hjälp av församlingar arbetar LP-ung drog och alkoholförebyggande i ungdomsvärlden. Detta görs genom att stärka ungdomars självförtroende och ge dem mod att säga nej till alkohol och narkotika. Vi finns på skolor, på ungdomsfestivaler, ungdomssamlingar och i Gudstjänster.

Våra mål för 2016 är att möta 15 000 ungdomar i skolor och på events.

Vi kommer också finnas med i undervisningen på ett antal teamträningsskolor och bibelskolor, där vi får möjlighet att inspirera och utmana unga människor till ett eget socialt engagemang tillsammans med oss!

Vi håller också på att utveckla SPIK-nätverket genom nya kontaktvägar och träffar för att skapa positiva mötesplatser. Vi vill även vara en resurs för församlingarna i att stötta unga människor till positiva och livsbejakande attityder och en kärleksfull människosyn. Det viktigaste av allt är att visa på den förvandlande kraft som finns i Jesus.

Läs mer ››